Alta utehällar
Foto: Stoneart AS
Lys Oppdal utehällar
Foto: Minera Skifer AS
Alta utehällar
Foto: Stoneart AS
Previous slide
Next slide

Utehällar - en något "grövre" sortering

Skifferhällar till utomhus användning är en grövre sortering än skifferplattor. Ytan är tillsvarande den samma som på beläggningsplattor, tramphällar och oregelbunden skiffer. En naturprodukt med variation i ytan – produkten utehällar är ett resultat av kriterierna som sätts på avviksmått och yta till skifferplattor – hällar som faller utanför kriterierna, blir till utehällar.

Skillnaden mellan beläggningsplattor och utehällar är i huvudsak tjockleken. Utehällar läggs vanligtvis på gjutna ytor, medans beläggningsplattor typiskt läggs på lösmaterial. Utehällar i tjocklek 20-30 mm kan användas både på gjutna ytor och lösmaterial. På områden som ska bära vikten av fordon, kan det vara tillräckligt med hällar på 20 mm tjocklek i 30 och 40 cm.

 Utehällar används på terrasser och uteplatser. Många föredrar denna sorteringen till ingångsparti och gångareal.

Producenterna har olika kvalitetskriterier för utehällar. Det kommer av olik sortering innan stenen bearbetas till plattor eller utehällar. Kriterierna går ut på noggrannhet i vinklar, kurvatur och skillnad i tjocklek på hällarna. Normalt anbefaller man fogavstånd på minst 10 mm för utehällar. Större fogar gör ojämnheter mindre framträdande och därmed en mer behaglig yta.

LISKIFFER

LJUS OPPDAL

ALTASKIFFER

Anm.: Bilderna över visar färg och yta på en enkel häll. Färg och ytstruktur varierat från häll till häll, och ger ett vackert och harmoniskt spel i ytan.

Priser och information om utehällar:

Stoneart säljer utehällar från producenterna i Oppdal, Lierna och Alta. Produkter från Lierne och Alta skickar vi ut från vårat lager i Larvik, medans utehällar från Oppdal skickas direkt hem till dig – för att spara kostnader, och miljön. 

Rustik skiffer i fast bredd - förfrågan

Undrar du på totalpris på ditt projekt inkl. frakt. Eller har du några frågor om produkt eller montering. Ta gärna kontakt!

Svårt att välja?

Utehällarna som erbjuds av Stoneart är norska råvaror av högsta kvalitet. Alla är kvartcitskiffer – en av våra hårdaste bergarter, med unik slitstyrka och hållbarhet.

  • LJUS OPPDAL UTEHÄLLAR – NY PRODUKT I 2021!
    Erfarna skifferarbetare delar blocken till tunna hällar, och knäcker dem på kortänden. Alla hällarna mellan 1 och 2 cm tjocklek blir till utehällar. Det gäller också hällar som i andra sammanhang hade sorterats till plattor. Det ger stora variationer i yta – allt från «perfekt» kvalitet till mer rustik kvalitet. Stoneart erbjuder också Ljus Oppdal utehällar i justerad 12 mm tjocklek. Vår erfarenhet med produkten, som var ny på marknaden våren 2021, är genomgående hög kvalitet med bra längd på hällarna. Skifferblock delas med stora sågar till en bredd på 40 cm.
  • LISKIFFER UTEHÄLLAR
    Liskiffer är ett mindre skifferbrott med lägre produktion än vissa av de andra producenterna. Mer manuellt arbete, mindre automatisering. Oregelbunden skiffer med fin yta sågas ned till hällar med 20, 30 och 40 cm bredd. Efter tjockleksjustering till 15 mm, blir de finaste hällarna med en längd som är minst 1,5 gånger bredden sorterade till plattor. De med mer oregelbunden ytstruktur och kortare längder blir till utehällar. De har en längd som med minst 10 cm överstiger bredden. Liskiffer utehällar är något mörkare än Ljus Oppdal och Altaskiffer, och har vacker färgvariation och ytstruktur. En unik skifferprodukt från en mindre producent med fokus på kvalitet.
  • ALTASKIFFER UTEHÄLLAR
    Altaskiffer investerade i en automatiserad produktion i 2017. En skifferarbetare lägger hällar på ett band, och automatiken tar över därifrån. Hällarna analyseras och sågas i olika bredder för att få bäst möjliga utnyttjande av råvaran. Hällarna sågas på ändarna och tjockleksjusteras till 20 mm, innan de blir färdig producerade utehällar. Det är något större avvikelser på bredd, vinkel, tjocklek och yta på Altaskiffer än de andra producenterna. Det ger populära utehällar!

Följ oss på Instagram: Oregelbunden skiffer // stoneart.no

Fin info för dig som har projektplaner eller bara önskar lite inspirasjon og idéer.