Montering av takskifer
Montering av takskifer
Montering av takskifer
Montering av takskifer
Previous
Next

Läggning av takskiffer

Här har vi samlat tips och råd vid läggning av takskiffer. En mer omfattande dokumentation finner du i vårt 28 sidors häfte «Leggning av takskifer». Detta dokument finns just nu endast på norska. Ta gärna kontakt med Stoneart om du frågar gällande ditt projekt.

Videon nedan visar restaurering av ett fritidshus och läggning av takskiffer. Jobbet med takskifferen börjar ca 30 sekunder in i filmen. Man börjar med att märka ut avstånd på taket innan skiffren fördelas och läggningsarbetet påbörjas. ​

Takskiffer

Takskiffern levereras stående på pallar. Du skall höra en metallisk klang när du slår på den, något som vittnar om god kvalitet. ​Skiffern har olika tjocklek. Den sorteras i tre tjocklekar. Börja med de tjockaste nedtill och avsluta med de tunnaste mot takåsen.

Olika komponenter

«Fotstein» som er den første steinen som legge ned mot bakfot/takrenne. Mot gavl kan en få galvstein eller du kan tilpasse en «standard» stein. De fleste formater har også mønestein, men mest vanlig i dag er å bruke beslag på møne. 

Riksantikvaren

Riksantikvaren har gett ut ett innehållsrikt dokument som ger en bra historisk tillbakablick. Dokumentet är på norska.

Byggforskserien

Byggforsk har en rapport som undersöker skiffer. Rapport nr 544.102. Rapporten kan köpas på http://bks.byggforsk.no för 247,50 NOK. Rapporten är på norska.

Taklutning

Undertakets täthet och takets fall måste betraktas från väderförhållandena på plats. För att undvika att vatten tränger in rekommenderar Byggforsk ett fall på minst 22° vid moderata väderförhållanden och upp till 34° för platser med starka väderförhållanden.

​Tyngd

Stonearts takskiffer är 8-14 mm tjock. Det ger en vikt på 40 till 60kg per kvadratmeter beroende på typ av taksten.

Undertak

Undertaket måste vara vattentätt för att tåla fuktighet som kan tränga in mellan stenarna samt kondensdropp.
Vatten ska fritt kunna rinna ned för taket till takfoten och bort från huset. Byggforsk rekommenderar ett undertak med tät duk under takskiffren. Det lönar sig att skaffa en takduk av bra kvalitet, då själva skiffertaket kan ha en levnadstid på flera hundra år.

Ströläkt och bärläkt

Använd impregnerade material och varmförzinkade spikar för att fästa ströläkt och bärläkt. Ströläktarna bör vara 20mm för att få god luftning. Till bärläktarna rekommenderas minst 30×48 mm. Läktavstånder arierar med de olika storlekarna av takskiffer som Stoneart levererar. Det är viktigt att vara noga med måtten.

Obs! Dimesnioneringen av läktarna anpassas så att de klarar de lokala snöbelastningskraven.

Taksäkring

Stoneart samarbetar med Jemtland AS för att kunna erbjuda våra kunder snöfångare och takstegar till skiffertak. Produkterna kan levereras tillsammans med takskiffren från Stoneart, eller köpas från en lokal byggvaruhandel.

BROSJYRE SKIFERTAK - 28 sider INSPIRASJON

Brosjyre-Stoneart-Skifertak-2

Följ oss på Instagram: Takskifer // stoneart.no

Fin info för dig som har projektplaner eller bara har lust på lite inspirasjon og idéer.