OREGELBUNDEN SKIFFER PÅ PALL ELLER FÄRDIG ANPASSAD

Oregelbunden skiffer från 149 kr pr kvm

Stoneart erbjuder oregelbunden skiffer från Offerdal och de flesta andra nordiska skifferbrott. Oregelbunden skiffer är hällar i sin naturliga form, som bearbetas för att passa med varandra och ge best möjliga utnyttjande av skiffern, med minst möjlig överskottsmaterial. Variation i hällarna, jämna fogar, fina övergångar och inga långa linjer ger en ordentlig kvalitetsprodukt.

Oregelbunden skiffer är en råvara du kan bearbeta själv, eller få färdig anpassad till dina mått. Kolla upp båda alternativen, och se vad som passar bäst för just ditt projekt. Har du några frågor, är sannolikheten stor att Stoneart har svaret.

Oregelbunden skiffer på pall

Små hällar oregelbunden skiffer på 1-2 cm - pall á 20 kvm
Kr 149 pr kvm vid hel pall / inkl. moms / pluss frakt
 • Naturprodukt
 • Flera storlekar, tjocklekar och skiffersorter
 • Hållbar och underhållsfri
 • Kan användas inomhus och utomhus
 • Montering på gjutna ytor
 • Tjockleksjusterad (samma tjocklek)
 • Kan läggas på grus
 • Färdig anpassad till ditt projekt
 • Enkel montering på en dag
 • Förutsägbart resultat
 • Ingen överskottsmaterial
 • Utan avfall, damm och oväsen
 • Enkelt att beräkna färdigställning av projektet
BilligAst

Oregelbunden skiffer färdig anpassad

Stora hällar - färdig anpassad till dina mått - monteras på en dag
Kr 1975 pr kvm / inkl. moms / pluss frakt
 • Naturprodukt
 • Flera storlekar, tjocklekar och skiffersorter
 • Hållbar och underhållsfri
 • Kan användas inomhus och utomhus
 • Kan monteras på gjutna ytor
 • Tjockleksjusterad (samma tjocklek)
 • Kan läggas på grus
 • Färdig anpassad till ditt projekt
 • Enkel montering på en dag
 • Förutsägbart resultat
 • Ingen överskottsmaterial
 • Uten avfall, damm och oväsen
 • Enkelt att beräkna färdigställning av projektet
BÄstsäLJANDE

NÅGOT ATT TÄNKA PÅ

Oregelbunden skiffer levereras i flera format när det kommer till tjocklek och storlek, för olik användning. Tänker du lägga oregelbunden skiffer på gjuten yta, kan du välja alla storlekar. Om skiffern ska ligga på lösmassa anbefaller vi stora hällar oregelbunden skiffer, där storlek och vikt bidrar till att hällarna ligger stadigt.

På gjutna ytor är det inte heller viktigt med tjocka skifferhällar. Men om skiffern ska ligga på en gjuten yta utomhus där du vill ha en «droppnäsa» (ett överhäng på kanten som leder vatten på utsidan), borde detta vara minst 20 mm. För att kanten inte ska bli en svag punkt, borde skiffern som ligger på utsidan av den gjutna delen vara knäckt eller skuten. Om du önskar att kunna köra på skiffern, behövs en tjocklek på minst 4 cm.

Det är enkelt att lägga tjockleksjusterad oregelbunden skiffer, både på gjutna ytor och på grus. Stoneart använder tjockleksjusterad skiffer när vi anpassar oregelbunden skiffer efter mått. (Illustration Minera Skifer AS)

 

SMÅ
5-10 / 5-20 hällar pr kvm

MELLANSTORA
2-5 hällar pr kvm

STORA
1-2 hällar pr kvm

Tunna format av skifferhällar måste läggas på lim eller betong. Om man tänker lägga hällarna på lösmassa, väljer man tjocklek ut i från användningsområde. 20-30 mm är i vanliga fall tillräckligt för gångareal. Körbart areal kräver tjockare format. Oregelbunden skiffer i små format kan bli ostadigt i lösmassor, även med rejäl tjocklek. Stoneart anbefaller store hällar med oregelbunden skiffer till sand/grus för att säkra en stabil grund.

Du kan läsa mer om oregelbunden skiffer – olika sorter / format / användningsområden här >>

Så här kan du göra själv:

Det råder delade meningar om temat. Men Stoneart har ingen tvekan: Oregelbunden skiffer ska klippas! Varför läser du mera om här >>>

Så lägger du färdig anpassad oregelbunden skiffer:

Med färdig anpassad oregelbunden skiffer är golvet, terrassen eller uteplatsen klar på endast en dag. Se hur det går till här >>>