Oregelbunden skiffer – bearbeta med skiffersax, skifferkniv eller vinkelslip?

Oregelbunden skiffer – bearbeta med skiffersax, skifferkniv eller vinkelslip? Här presenteras våra argument om varför vi menar att skiffersax eller skifferkniv är att föredra!

Skiffer är en naturprodukt som hämtas ut ur berget med hammare och mejsel. När oregelbunden skiffer anpassas, önskar man att behålla det naturliga utseendet – samt säkra bäst möjliga utnyttjande av varje skifferhäll. På det sättet blir varje skiffergolv helt unikt.

Som med annat hantverk blir resultatet bättre med träning. Men om du lägger skiffergolv för första gången, kan du som tur är kompensera med att använda godt om tid. Du kan räkna med något sämre utnyttjande av skiffern jämfört med en erfaren skifferläggare, men det är roligt arbete, och du kommer uppnå ett mycket bra resultat även som nybörjare!

Det finns ingen «lag» som dikterar hur ett oregelbundet skiffergolv anpassas med linjer och proportioner. Men det finns vissa lagar som dikterar gott hantverk – det kommer vi tillbaka till senare.

Bruddskifer tilpasning med skifersaks skiferkniv eller vinkelkutter

Gammal skiffersax. Från «Stein og Brød» – Skifernæringa i Alta fram til 1940 av Henry Minde

Du behöver verktyg för att anpassa oregelbunden skiffer – det finns flera alternativ!

Vinkelslip

En vinkelslip med ett diamantblad skär enkelt igenom skiffer. Det är en dammig och högljudd process. Det blidas också en skarp kant, som bryter med den naturliga ytan. Skiffern kan också «brinna», vilket skapar en vit kant som förstör den naturliga strukturen.

Vid vissa anpassningar väljer man vinkelslip, som i videon under där skiffern anpassas till en stolpe.

Ibland är det praktiskt att använda vinkelslip, som här vid anpassning en stolpe.

Skiffersax

Skiffersax är ett verktyg som skifferarbetare har använt i minst 170 år. En massiv konstruktion av gjutjärn där ena bladet är i rörelse medans det andra står still. Saxen har skrått blad – stort avstånd mellan bladen längst ut, och smalare längre in. Det gör att både tjock och tunn skiffer kan klippas utan att ställa in saxen.

Det krävs träning för att bli bra på att använda skiffersax. Det är tungt arbete, med ganka låg ljudvolym och genererar ganska lite damm. Det ger dessutom en naturlig kant på oregelbunden skiffer som många uppskattar. Du får även en starkare och bättre fog än om du använder vinkelskärare.

I dag använder många skifferarbetare elektrisk skiffersax. Den fungerar på samma sätt, men man behöver inte lyfta bladet som rör sig med jämn hastighet.

Skiffersax ger en naturlig kant och starka fogar.

Skifferkniv

Skifferkniv ger fina, naturliga kanter på den oregelbundna skiffern. Den passar bra för sista justering innan fogning. Det är viktigt med jämnt underlag. En hammare används för att slå på kniven som ligger på skiffern. Börja från kanterna, och gör processen i flera omgångar om det är mycket material som ska tas bort.

Skifferkniv är ett enkelt och praktiskt verktyg.

Inga lagar, men vissa «regler»

«Smaken är som baken – delad!» Oregelbunden skiffer är en råvara som kan formas på många sätt. Skifferarbetare har olika sätt att göra detta på. Skillnader kan ses på:

 • Formen – raka kanter eller valvade
 • Proportionerna – skillnader mellan största och minsta häll
 • Linjerna – längden och fogavstånd
 • Verktyget – format med skiffersax/skifferkniv/vinkelslip

Stoneart levererar färdig anpassad oregelbunden skiffer från vår produktion på Otta. Här har kunskapen och hantverket blivit till genom flera generationer. Stilen är klassisk med kurvor, med variation i fogarna – precis som en naturprodukt ska ha.

Stoneart produktion: Ljus Oppdal stor format är en till två hällar per kvadratmeter. Denna sorteringen har en grov yta och ger ett massivt intryck.

Stoneart produktion: Mörk Oppdal plattor har en jämn yta med vackert färgspel.

Stoneart produktion: Otta Pillarguri är en unik skiffer. Läggs den på tak eller fasad, vill den över tid utveckla rostfärg. På gjutna ytor eller lösmaterial ändrar den i liten grad färg.

Andra kulturer – andra regler för skiffer

Omkring medelhavet används ofta mindre skifferämnen, som läggs som ett pussel utan anpassning och sluts med fogar av olik bredd.

Skiffertraditionen i Sverige skiljer sig til dels från den norska. I anpassning av hällarna används ofta vinklar och stor variation i fogarnas bredd.

Många skifferarbetare har bakgrund från andra kulturer. Vi ser olika varianter av valv, korsningar och proportioner.

Så, på frågan om oregelbunden skiffer ska anpassas med skiffersax, skifferkniv eller vinkelslip hoppas vi du nu är väl informerad om de olika verktygen som används till ändamålet!

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss här.

Skiffer på terrassen

Skiffer på terrassen är et tåligt och underhållsfritt alternativ. Många planerar för tiden att tvätta och olja sin terrass av trä, vilket är nödvändigt för att hålla den fin och undvika skador och slitage. Skifferhällar på terrassen gör att du kan använda tiden till annat – skiffern sopas enkelt, sen spolas den ren med trädgårdsslangen. Skiffern bildades för mellan 6-800 miljoner år sedan, och kommer att hålla ganska länge på din terrass.

Stugan nedan finns att se på Norsk Hyttesenter på Hellerud i Oslo, Norge – den heter Midthø och är från hus- och hytteproducenten BoligPartner. Som alternativ till en terrass i trä har denna stugan fått en uteplass i oregelbunden skiffer från Stoneart och Oppdal Sten; Mörk Oppdal oregelbunden skiffer i stort format anpassat på produktionsanläggningen i Otta. Uteplatsen lades på grus inom loppet av några timmar.

Vedlikehold av treterrasse
Vedlikehold av treterrasse
Vedlikehold av treterrasse

Om du väljer skiffer framför terrass i trä går du miste om en hel del (säkert trevliga, men också tröttsamma) timmar med underhåll!

Naturlig yta

Skiffer är en naturprodukt med naturlig variation i färg och yta. Färgen ändras med himlen, årstiderna, vädret och ljusförhållanden.

Bra hantverk med respekt för tradition

Stoneart levererar färdig anpassad oregelbunden skiffer från vår produktion på Otta. Här har kunskapen och hantverket blivit till genom generationer. Stilen är klassiskt valvad, men variation i fogarna precis som en naturprodukt ska ha. Skiffern klipps med skiffersax. Varför det ger bäst resultat kan du läsa här >>

Flera tips…

Oregelbunden skiffer inomhus

I stugan Midthø finns mer skiffer från Stoneart. Vid ingångspartiet finns även Mörk Oppdal oregelbunden skiffer. Denna är i mindre format för att passa storleken på rummet. Skiffern är lagt på gjuten yta, och justerad till 15 mm tjocklek för att passa med parketten i vardagsrummet. Under skiffern finns värmekablar.

Stenpanel

På stugans fasad finns Vindfjell stenpanel från Stoneart som kontrast till trävirket. Du kan se på bilden att man har lagt en list intill stenen, som både är estetiskt vackert och skyddar skiffern mot spill när man ska fram med målarborsten. Vindfjell kan du studera närmare här >>

Takskiffer

Skifer på Terrassen

På taket ligger Stoneart takskiffer. Grå fyrkant i 50 x 50 format. Taket skiljer stugan från de andra stugorna, och vill dessutom hålla sig vackert oavsett väder – i år efter år.

Vill du se närmre på detta projektet? Norsk Hyttesenter finns 10 minutter från Oslo och håller öppet hela året.

Har du några frågor? Kontakta oss här.

Skifferhällar – Anläggning på grus/lösmaterial

Anläggning av skifferhällar på grus eller lösmaterial är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ. De flesta får till det i tid till sommarfesten!

Skiffer på grus – naturprodukt hela vägen. Ett skonsamt och minimalt ingrepp i naturen. Lite eller inget underhåll krävs! Norsk skiffer är i världstoppen när det kommer til kvalité. Äkta, naturligt, tidlöst och elegant. Till glädje och nytta redan i sommar!

När du bestämmer dig för att gå i gang kommer du att behöva följande:

 • Måttband och snöre
 • Spade och skottkärra
 • Grus, kratta och rak
 • Vattenpass, skiffer och kvast

Sätt av 62 sekunder till att se på videoen under. Här får du se hela processen och blir nästan klar till att gå i gång!

Grundarbete

För att få skiffern att ligga stabilt genom årstiderna, behövs dränerande massa (grus) ned till frostfri nivå. Vissa ställen kan det innebära att det behöver grävas en del hel. Om man fuskar med grundarbetet, kan dock vissa av hällarna lyfta sig när frosten kommer i marken – detta rättar sig i vanliga fall när vårsolen kommer fram. Om inte kan det vara nödvändigt att lyfta bort skifferhällen och ta bort eller lägga till grus. Och uteplatsen är helt som ny!

Skiferheller - Legging i Grus/Løsmasser

Grund som anses vara frostfri nivå är berg, puck eller dränerande massa. Maskinkult är grov puck i en storlek på stenarna som till exempel 22/180 mm.

Baslag är finare massa av mindre enheter, storlek till exempel 8/16 mm. Baslaget kan vara 10-15 cm på en uteplats (gäller ej om man vill köra på området).

Fiberduk kan vara nödvändigt för att hindra att det fasta laget tvättas ned i baslag ovh grundlag.

Fast lag är finare massa som används för att stabilisera skiffern. 2/4 mm är en bra storlek, men den kan även vara grövre. Laget borde vara 3-5 cm tjockt. Den samma sanden kan även användas till att foga mellan skifferhällarna.

Kompression

För att undvika behov för att justera i efterhand är det viktigt att massan under komprimeras tillräckligt. Det finns egna verktyg för det, men man kommer även långt med att vattna massan innan anläggning. Detta gäller stora skifferhällar. För mindre enheter behövs tätare packat underlag för att hällarna kan ligga stadigt.

Planering och fall

Det fasta laget används till at plana ut så att underlaget är helt jämnt. Om man lägger skiffer på områden som beskrivs här, behövs det inte fall så nederbörd dräneras ned i fogarna. De flesta av våra kunder väljer justerad skiffer, som har jämn tjocklek. Det gör anläggningen enklare när underlaget är komprimerat och plant i förhand.

Anläggning och fogning

Skifferhällar som anläggs i lösmaterial måste ha stort format och tjocklek på minst 20 mm. Stoneart anbefaller 25 mm tjocklek på oregelbunden skiffer i stor format, och 30 mm på skifferplattor på 30 och 40 cm bredd. Oregelbunden skiffer har vanligtvis fogar på 10-20 mm, medans skifferplattor har minst 10 mm. Om du har använt lösmassa på 2/4 mm i fasta laget kan denna även användas i fogarna.

Före användning

Skifferhällarna är helt nya, men kan vara täckta av damm från produktionen. Prefabrikerad oregelbunden skiffer från Stoneart numreras med krita på framsidan. Spola av og sopa hällarna. I bland behöver fogarna fyllas i med sand efter hand. Uteplatsen är klar till användning!

Sandgrund. Skiffern är lagt direkt på sanden. Svårare än att lägga i 2/4 mm grus.

Hela processen från platsen mäts upp til den är klar till användning.

Otta oregelbunden skiffer i stor format på grus. Klart på en dag!

Oregelbunden skiffer // Trampsten // Beläggningssten

Du kan välja bland flera produkter. Materialet är oavsett det samma vackra naturproduktet som ger den unika ytan du endast får med skiffer. Stugan under, Midthø från BoligPartner, finns på Norsk Hyttesenter i närheten av Oslo i Norge. Här har man lagt Mörk Oppdal oregelbunden skiffer i stort format, tjockleksjusterad till 20 mm. Den vackra ytan i gråtoner får du oavsett vilken skifferprodukt du väljer.

Skiferheller - Legging i Grus/Løsmasser

Stoneart använder stora hällar av oregelbunden skiffer, vanligtvis justerad till 25 mm tjocklek när den ska läggas i grus. En översikt över de olika skiffersorterna som erbjuds av Stoneart, färdig anpassat efter dina mått, hittar du här >>

Oregelbunden skiffer // Trampsten // Beläggningssten

Trampsten är en fantastisk produkt när man vill anlägga stig eller mindre uteplats. Hällarna kommer i bestämda mått, men med grova och obearbetade kanter som ger ett rustikt uttryck. Många låter gräset växa mellan hällarna. Lika enkelt och snabbt att anlägga som oregelbunden skiffer!

Skiferheller - Legging i Grus/Løsmasser

Tramphällar fås i många varianter. Här ser du Altaskifer tramphällar i 50 x 50 och 100 x 50 cm format. En översikt över de olika formaten Stoneart erbjuder hittar du här >>

Oregelbunden skiffer // Trampsten // Beläggningssten

Beläggningssten är en tjockare variant av skifferplattor, vanligtvis från 30 mm tjocklek och uppåt. På offentliga platser där transport med tunga fordon föregår behövs en tjocklek på 6 cm eller mer. Stenen levereras i flera bredder och fallande eller bestämda längder. Tjockleksjusterade hällar går snabbare att lägga. Fogas vanligtvis med sand eller fin grus.

Bilden visar beläggningssten utanför Nordlyskatedralen i Alta. Där har man självklart använt Altaskifer. Skiffer som ska läggas på grus eller lösmaterial borde ha rejäl tyngd och stor yta. Med väl komprimerat underlag och enbart gångtrafik kan det räcka med 20 mm tjocklek i 30 och 40 cm bredd. Priset är ca 20% lägre än på 30 mm beläggningssten. Beläggningssten finns i många olika sorter, storlekar och tjocklekar. En översikt över produkterna Stoneart erbjuder hittar du här >>

Har du några frågor? Kontakta oss här.

Oregelbunden skiffer – skydd och underhåll

Oregelbunden skiffer håller sig fin i flera generationer med normal användning och minimalt behov för skydd och underhåll. Här beskriver vi hur du kan få skiffern rengjord efter montering, samt skydda den från slitage.

Rengöring av skiffer

Rengöring av skiffer är nödvändigt efter anläggning, och när det kommer fläckar från olja, mat eller annat. När skiffern läggs i grus utomhus, behövs sällan mer än att vattna och sopa av hällarna för att få bort skifferdammet. Oljefläckar försvinner i regel av sig själv utomhus inom loppet av en vinter. Men om du inte vill vänta finns det så klart möjligheter!

Det finns många olika rengörings- och skyddprodukter på marknaden. Stoneart har produkter från Akemi. Tryck på bilderna under för att se produkterna i våran webbutik.

Akemi cement fläckborttagningsmedel

Akemi stenrens

Akemi rostavlägsnare

Akemi anti-grön

Cement och rester från fogmaterial

Vid anläggning på gjutna ytor där man använder cement eller lim och fogmassa kan det bildas en film som inte försvinner vid rengöring med vatten. Detta kan avlägsnas med syra. Skiffer påverkas normalt sett inte av syra, men det gör fogar och växter. Det är inte bra för dig heller, så var försiktig!

Det finns specialprodukter som är skonsamma mot skiffern, fogarna och miljön för avlägsnande av rester efter murbruk, kalk eller cement och även andra svåra belägg. Akemi cement fläckborttagningsmedel avlägsnar det mesta. Akemi stenrens är ett mildare alternativ.

Gröna fläckar

Vegetationen kan göra att skiffern får gröna flackar, svampväxt eller annat organiskt material som sätter färg på stenen. med Akemi Anti-Grön Power rensas stenen. Akemi Anti-Grön Longlife håller organiskt material undan, och används helst i utsatta områden när stenen är ny.

Rost

Akemi rostavlägsnare och rostavlägsningspasta används till at avlägsna rost som har träckt ner i stenen. Kan även användas till att ta bort rost i ytan på syrfast natursten som skiffer, och den skyddar även mot ny rostbildning.

Rödvin

Vi känner inte till något specialmedel för rödvin, men Anti-Grön Power fungerar utmärkt på fläckar från flera rödviner från Italien och Spanien. Det finns en stor chans att den fungerar även på andra rödvinsmärken. Värt att prova!

Olja och fett

Utomhus på öppna områden försvinner fläckarna som regel efter en vinter och lite sol på våren. Men med Akemi olja- och fettavlägsningspasta försvinner fläckarna på en dryg halvtimme. Kan ge en liten ändring i färgnyans, som troligtvis försvinner med tiden.

Impregnering av oregelbunden skiffer

Impregnering av sten är viktigt för att bevara dens naturliga utseende. Den tränger ned i stenen och skyddar mot spill av olja, organiska färger och annat. Man vill uppleva att vatten till en början lägger sig som pärlor på stenen.

Akemi Anti-Fläck Nano är den bästa impregneringen vi känner till. Den funkar på de flesta sorter skiffer och sten. Verkar redan efter få minuter, och full verkan fås efter 2-3 timmar. Ger i regel ingen påverkan av färgen i stenen, men det är anbefallt att man gör en test innan användning. Impregneringen motverkar att stenen tar till sig fuktighet.

Impregnering anbefalls till skiffer inomhus. Utomhus bryts den ned av solljuset, men kan användas på överbyggda terrasser.

Bruddskiferen – beskyttelse og vedlikehold

Rengöring av skiffer

Ofta räcker det att tvätta skiffern med vatten. Om man vill använda tvål är Akemi stentvål att anbefalla. Den förstärker effekten av impregneringen, och om den används ofta kommer stenens yta och struktur ännu bättre fram.

Utomhus räcker det som regel att spola av med vatten och sopa. Man kan även använda högtryckstvätt, men endast försiktigt. Fogarna på gjutna ytor kan skadas, vilket kan ge problem med frost på vintern. Den kan även skade impregneringen. Skiffern skadas i regel inte, men lösa stenskikt kan flaka av.

Har du några frågor? Kontakta oss här.

Historien om skifer

Historien om norsk skifer er lang og omfattande. Altaskifer har i flere hundre år blitt brukt som byggmateriale i store deler av Norge, og er ettertraktet også andre steder i verden. I dag eksporteres en tredjedel av skiferen.

Altaskifer er en hard og slitesterk skifer – hardere enn marmor, sandstein og granitt som er brukt i byggverk i store deler av verden. Det gjør den ekstra godt rustet til å tåle høststormene, frost og store snømengder. Den har et vakkert spill og en naturlig overflate som vil være til glede i mange generasjoner.

Etter bybrannen i Ålesund i 1904 ble det brukt mye altaskifer i gjenoppbyggingen av byen. I dag fremstår byen som en flott, ærverdig by med lang historie, og de vakre takene gir byen særpreg. De fleste takene har ligget der siden den gang, men det bygges også nytt som passer inn i denne stilen. I 2007 ble Ålesund kåret til Norges vakreste by av Norges befolkning.

Altaskiferen er en arv fra en fjern fortid. En viktig del av vårt land og kulturhistorie.

Elvesand

Vi må langt tilbake i tid for å se starten på historien om skifer. Kloden var i støpeskjeen og kontinentene var ennå samlet. For 600 millioner år siden tok store flommer med seg elvesand til havs. Sand som besto av kvarts, feltspat og glimmer. Glimmerkornene var lettere og la seg oppå lagene med kvarts og feltspat. Gjennom millioner av år bygde det seg opp. Lag på lag med kvarts og felstpat, separert med tynne sjikt av glimmer.

Altaskiferen blir til

Da landområdene millioner av år senere begynte å bevege seg, havnet avsetningene under store fjellmassiv og ble utsatt for enormt trykk og varme. Elvesanden ble til fjell av feltspatførende kvartsittskifer. Mellom lagene lå glimmeret som en fettholdig smøring som gjør at skiferen kløver godt.

Fjell blir flyttet

Kloden var i endring. Kontinentene glir fra hverandre og støter sammen igjen. Elvesanden som er blitt til fjell, presses opp mot overflaten. Gjennom årtusener med erosjon kom skiferen opp i dagen. Altaskiferen regnes i dag for å være vår største skiferforekomst. Vi finner den i Altadalen og Tverrelvdalen, med 10 km mellom ytterkantene. Et stort skiferfelt, men en liten del av vår store klode. Her finner vi verdens beste skifer.

Fjell blir naturstein

Naturstein er et samlebegrep for bergarter som brukes i bygningsmessige sammenhenger. Det kan være store og små steinemner, rullestein fra istiden og skifer i forskjellige formater. Produkter vi bearbeider med enkle redskaper. Noe vi forbinder med det opprinnelige – det ekte. Nordmenn er glad i naturen. Den gir oss inspirasjon og energi. Dette har vi tatt med oss inn i vår særegne norske byggeskikk.

Spalting

Store blokker spaltes med slegge og kiler. Fjellet bestemmer hvor tykke hellene blir. Et trenet øye finner glimmerlagene der skiferen slipper. Noen blir tykke heller til belegningsstein. Tynnere kan bli til skiferflis og villheller og takskifer.

Sveiping og deling

Altaskiferen er den hardeste som finnes. Tyngre å bearbeide enn annen skifer. En erfaren skiferarbeider har lært seg sveiping og hvor blokka lar seg dele.

Skiferarbeiderene

Tormod og Bjarne Hartmann begynte i bruddet i 1957 og 1963. Der hvor bestefaren begynte mer enn 50 år tidligere. Sommer som vinter. I mørketid og midnattsol står de ute og jobber med hammer og meisel. Blokker blir og delt til emner for takskifer, flis- og bruddheller, fasade, trapper, og heller til torg og fortau. Bjarne og Tormod jobber ute. Det har de alltid gjort. Som generasjonene før dem. De har frisk luft og utsikt. En varm bu der det er nytrukket kaffe og arbeid med et produkt de er glad i og stolt av.

Den ferdige takskiferen

Til slutt ligger altaskiferen på taket. Vakrere taktekke finnes ikke. Med et spill som endrer seg gjennom dagen og årstidene. Der kan den bli liggende i generasjoner.

Klikk på videoen under for å se mer av skifer prossessen og historien bak skifer:

For mer informasjon ta kontakt med oss her.

Naturstein i Vinterdrakt

Like vakkert – år etter år

Ikke la deg overraske over at skifer og stein holder seg fine – år etter år!  De yngste av steinproduktene har sin opprinnelse noen titalls millioner år tilbake. Andre er langt eldre og ble dannet for mange hundre millioner år siden. Siden den gangen har kontinentene blitt formet, istider og varmeperioder kommet og gått.

I denne sammenhengen er en vinter ikke mye å snakke om.

​Naturstein forandrer seg med lyset, himmelen og årstidene. Det gjør et natursteinsprodukt spennende og levende. Tidløst og varig. Dette er selve naturen!

Gled deg selv og kommende generasjoner. Bli inspirert og gå i gang!

Skifertak på tømmerhytta

Lyst til å bygge skifertak på tømmerhytta? Her kan du se et bygningsprosjekt fra fjellet som kan gi deg en god inspirasjon.

Skifertak på tømmerhytta

Et skifertak har en enestående kvalitet, er vedlikeholdsfritt og beskytter mot vær og vind i mange generasjoner. Et vakkert tak med et spill som endrer seg med lyset og årstidene. Et skifertak gjenspeiler holdninger til estetikk, kvalitet og miljø.

I Eggedal ved Norefjell ligger denne vakre eiendommen. Naturprodukter i vakker foreninga. To av byggene har fått rektangulær skifer på taket. Et tradisjonelt og gammelt format som passer alle bygg. Formatet gjør at det er stor overlapp – noe som gjør det godt rustet for store snømengder. 

Uansett sesong og vær, skiferen er like fin. Spillet vil skifte med lyset, årstidene og fargen på himmelen.
Her er det lagt mye arbeid i detaljene.

Skiferen er lagt ut over gavl. Noe som var vanlig før en fikk tette undertak. Regnet blåser av og en unngår fuktighet og råteskader. I mønet legger skiferen på «vindsiden» over skiferen på den andre siden. Tømmerstokken gjør jobben som snøfanger, festet på solide snøfangerkonsoll.

Ekte og vakkert

Rektangulær takskifer levers i flere størrelser. Her er det formatet 25×40 cm som gir 22 stein pr kvm. Et større format på 30×50 har ca 14 stein pr kvm og vil gi bygget et noe annet preg. På gamle bosettinger ser en ofte forskjellige formater på byggene. Rektangulær, firkant og lapp i ulike størrelser. 

Takskifer er Stonearts viktigste produkt. Et produkt vi er spesielt glad i. Vi har levert mange hundre tusen kvadratmeter til private og offentlige bygg. Ny og brukt takskifer. Norsk og importert. Det har gitt oss erfaring og kunnskap. Vi jobber sammen sammen med taktekkere som har langt mer kunnskap om legging enn oss. Med dem kan vi diskutere problemstillinger og muligheter. Vi lærer stadig noe nytt. Vi deler gjerne kunnskapen så flere kan få glede av et flott skifertak.

Stoneart har god kunnskap om formatene, størrelsene og leggeteknikker. Vi deler gjerne vår kunnskap. Kontakt oss her.

Ventilert skiferfasade – Beskrivelse og egenskaper

Ventilert skiferfasade er et velegnet system for de fleste bygningsprosjekter, i dette innlegget finner du en beskrivelse av dens egenskaper. Et bærekraftig materiale med mange arkitektoniske muligheter. Installasjonen er enkel og rask – krever ingen spesialkompetanse eller utstyr. Vil du vite hvordan en ventilert skiferfasade fungerer og hvilke fordeler det gir? Fortsett å lese.

En dårlig isolert fasade medfører betydelig energitap i private boliger og offentlige bygg. En ventilert skiferfasade vil bidra til bedre energiutnyttelse både sommer og vinter. Kombinert med utvendig isolering vil en få en termisk og akustisk isolasjon som vil gi bedre inneklima og bomiljø.

Innholdsfortegnelse

1.0 Hvordan fungerer en ventilert skiferfasade?
1.1 Bæreveggen
1.2 Luftsirkulasjon
1.3 Hva gir enegi effektivisering?
1.4 Isolasjonslag

2.0 Skiferfasade ved renovering og oppussing

3.0 Fordeler med skiferfasade
3.1 Unngå kondens og fuktighet
3.2 Forleng fasadens levetid
3.3 Reduserer erosjon of sprekkdannelse
3.4 Bedrer termisk og akustisk isolasjon
3.5 Øker energieffekten
3.6 Lite eller ikke noe vedlikehold
3.7 Øker byggets verdi

1.0 Hvordan fungerer en ventilert skiferfasade?

Systemet festes på den underliggende konstruksjonen av betongelementer eller trestendere. Det er ikke være nødvendig å fjerne kledning så lenge en får godt feste i bærelager. Normalt festes systemet på en vertikal lekt, men perforering i aluminiumslektene gjør at de kan monteres direkte på bakveggen og bygge totalt med skifer og lekter ca 55 mm.

Der det er ønskelig, kan det legges isolasjon på utsiden av eksisterende kledning. Flere isolasjonsleverandører har produkter som er tilpasset CUPACLAD® fasadesystemer. Rockwool Redair er ett eksempel. Dette gir en enkel og kostnadseffektiv utvendig isolering av bygget. 

1.1 Bæreveggen

Bæreveggen kan være av tre, teglstein, Leca, betong etc. Bæreveggen må være stabil og tåle vekten av fasadeskiferen. Lektesystemet festes til bæreveggen med egnet festemateriell. Vekten på fasadesystemet med skifer, skinner, og skruer/klips/kroker er ca 25 kg pr  m2. Vekten varierer noe med leggesystem og skiferens tykkelse. 

1.2 Luftsirkulasjon

Det skal være åpning i topp og bunn av fasaden for å sikre jevn luftsirkulasjon. Åpningene må forhindre vanninntrenging og være drenerende for å beskytte bakenforliggende fasade og isolasjon. Den nedre åpningen skal også forhindre inntrengning av skadedyr.

Ventilert skiferfasade – Beskrivelse og egenskaper

Den øver åpningen må sikrer at vann ikke trenger inn mens den gir rom nok til å få god ventilasjon.

Ventilert skiferfasade – Beskrivelse og egenskaper

For å sikre god luftsirkulasjon, bør det være en åpning på minst 2 cm. Åpningen for luftgjennomstrømning tilpasses størrelsesmessig fasadens høyde.

1.3 Hva gir energi effektivisering?

Et resultat av temperaturforskjellene vil gi en naturlig konveksjonseffekt – “pipe effekt” – i hulrommet mellom bakenforliggende fasade/isolasjonslag og den utvendige skiferkledningen. Om sommeren vil varm luft stige opp og kjøligere luft trekkes inn fra nedsiden. Om vinteren vil ikke temperaturforskjellen gi samme luftstrøm og bistå til at isolasjonslaget gir god effekt inne i bygningen. Denne “pipe-effekten” hindrer oppheting om sommeren og bidrar til varm og stabil innvendig temperatur gjennom vinteren.

Ventilert skiferfasade – Beskrivelse og egenskaper
Ventilert skiferfasade – Beskrivelse og egenskaper

Den konstante luftsirkulasjonen fra utsiden til innsiden av hulrommet, er vesentlig for å sikre best mulig effekt av skiferfasaden.

1.4 Isolasjonslag

På eldre bygg gir utvendig etterisolering fordeler både installasjonsmessig og på effekten som oppnås. Utvendig ventilert fasade vil reduserer problemer med fuktighet. Innvendig installasjon kan være komplisert og reduserer bruksarealet. 

På nye bygg kan skiferfasaden monteres direkte på den isolerte bygningskroppen. Systemet kan bygge helt ned til ca 5.5 cm med en vekt på ca 25 kg pr kvm.

Det er mange isolasjonstyper og tykkelser med ulik isolasjonsevne å velge blant. Rockwool Redair er et system egnet for våre løsninger. 

2.0 Skiferfasade ved renovering og oppussing

Ny skiferfasade er gjennomførbart og velegnet på de aller fleste eldre bygg. Vanligvis vil en fjerne eksisterende fasademateriale, få bort eventuell fuktighet før fasadeskiferen monteres. Der det er hensiktsmessig kan man i prosessen etterisolere bygningskroppen under fasadeskiferen og få et bygg med høyere energiklasse.

3.0 Fordeler med skiferfasade

Egenskapene og funksjonene ved en skiferfasade er mange. Her er syv av dem som vil være gjeldende når du velger løsningen til ditt hjem eller næringsbygg.

3.1 Unngå kondens og fuktighet

Fasadeskifer reduserer kondens og fuktighet. Kontinuerlig luftsirkulasjon på innsiden av skiferen fungerer som ekstra beskyttelse og filtrerer ut fuktighet som ellers kunne trenge inn i det underliggende fasadematerialet.

3.2 Utvid fasadens levetid

Luftstrømmen mellom skiferen og den bakenforliggende fasaden gjør at denne holdes tørr. Dette forlenger byggets levetid og forbedrer den innvendige luftkvaliteten.

3.3 Reduserer strukturelle bevegelser i bygget

Luften bak fasadeskiferen holdes mer stabil. Dette bidrar til å reduserer risiko for sprekker og andre strukturelle problemer. Reduksjon av raske temperaturendringer gjør konstruksjonen mindre utsatt for ekspansjon og sammentrekninger.

3.4 Forbedrer termisk og akustisk isolasjon

Når en legger isolasjon bak fasadeskiferen, vil både isolasjonsevnen og støynivået bli vesentlig forbedret. Det har helsemessig betydning å redusere støynivå som kan gi symptomer som stress og tretthet. I tillegg vil en få bort trekk forårsaket av kuldebroer i eldre bygg.

3.5 Bedre energieffektiviseringen

En skiferfasade gir bedre kontroll over oppvarmingen i vinterhalvåret og enklere kjøling om sommeren. Det bedrer luftkvaliteten og gir energibesparelser.

Enova har «Oppgradering av bygningskroppen» som satsningsområde for boliger fra 80-tallet eller tidligere. En kan få inntil 150′ i støtte. Se her >>

3.6 Lite eller ikke noe vedlikehold

En skiferfasade vil kreve lite eller ikke noe vedlikehold. Naturproduktet skifer har lang levetid og påvirkes lite av klimatiske skifter og ytre forhold.

3.7 Øker byggets verdi

Investering i skiferfasade er lønnsomt takket være fasadens holdbarhet, energieffekt og lave vedlikeholdskostnader. Et godt valg både på nybygg og i renoveringsprosjekter.

En skiferfasade er en bærekraftig fasade. Et naturmateriale, utvunnet og foredlet på tradisjonell måte, uten tilsetninger. Vakkert og varig!

Vil du dra nytte av disse fordelene og velge et bærekraftig og effektiv fasadesystem? CUPACLAD® levert av Stoneart er et moderne bærekraftig materiale som kombinerer skiferens holdbarhet på en vakker fasade. Kontakt oss!


Cupa Pizarras SA. 1 av 3 skiferheller som monteres i verden kommer fra Cupa Pizarras, et selskap med mer enn 100 års historie og som nå er ledende i produksjon og produktuvikling av naturskifer. Cupa Pizarras har 16 egne skiferbrudd og 22 produksjonsenheter som leverer skifer til 120 skifertak hver dag.

Stoneart AS tilbyr naturskifer til prosjekter i Norge og våre naboland. Vi har hovedkontor i Larvik der vi finner Norges nasjonalstein – Larvikitt og et stort miljø rundt naturstein. Med produkter fra Norge og utlandet bidrar vi til å utvikle det norske steinmarkedet. Gjennom fokus på kunnskap, kvalitet og godt håndverk, har vi blitt Gasellebedrift 5 år på rad.

Naturstein – Materialer fra naturens eget skattekammer!

Naturstein er et samlebegrep for bergarter som brukes i bygningsmessige sammenhenger. Det kan være store og små steinemner, rullestein fra istiden og skifer i forskjellige formater. Noe vi forbinder med det opprinnelige – det ekte.

Nordmenn er glad i naturen. Den gir oss inspirasjon og energi. Dette har vi tatt med oss inn i vår særegne norske byggeskikk.

Kanskje har begrepet «naturstein» dukket opp for å skille dette fra bygningsmaterialer som noe uberettiget har tatt navnet stein. Som takstein (keramisk eller sementbasert produkt), teglstein (leire), murstein (sement) og Lecastein (leire/sement).

I eldre tider var naturstein det viktigste byggematerialet i våre hus og driftsbygninger. Blokker av stein ble stablet opp til en grunnmur før veggene ble reist. Ildsted og pipe ble murt opp med naturstein og taket ble tekket med skifer. Slik var våre første bygg.

I dag bygger vi med andre materialer, og bruker skifer og stein til å gjøre byggene vakre og vedlikeholdsfrie.

Om «naturstein» fra Wikipedia:

Bergart er innenfor geologien en fast samling av en eller flere slags mineraler. Bergartene karakteriserer steinmaterialet i naturen og er relativt klart definert og kartlagt, selv om grensene mellom den kan være flytende på grunn av ofte sterk blanding av mineraler og bergarter. Læren om bergartene kalles petrologi, som omfatter de bergartdannende prosessene i og på overflaten av jorden, men mest klassifikasjonen av bergartene ut fra strukturen og hvilke mineraler de er bygd opp av.

Bergarter er dannet av mineraler og materiale fra eldre forvitrede bergarter, og er kjemisk sammensatt. Men også kalkrike rester fra dyr (Kalkstein og marmor) kan inngå i en bergart. Det er måten bergarten er blitt dannet på og sammensetningen av mineralene som gir bergartene forskjellige egenskaper.

Det skilles mellom tre hovedgrupper av bergarter, ut fra hvordan de har blitt dannet.

Magmatiske bergarter

Magmatiske bergarter, også kalt eruptive bergarter, størkningsbergarter eller vulkanske bergarter, er bergarter som har blitt dannet ved størkning av magma fra jordens indre. Dette kan skje på jordoverflaten i forbindelse med vulkanisme hvor hurtig størkning danner finkornete dagbergarter. Mineralkornene kan gripe inn i hverandre i mønster, som f.eks i granitt. Bergarter som størkner i sprekker eller ganger nær overflaten blir grovkornede gangbergarter. Bergartene kan også bli dannet ved at magma størkner ned i jordskorpen et godt stykke under overflaten, og kalles da dypbergarter. De grupperes i Streckeisens klassifikasjonssystem etter sitt inhold av henholdsvis kvarts, alkalifeltspat, plagioklasfeltspat, feltspatoider, og mafiske (mørke) mineraler.

Sedimentære bergarter

Sedimentære bergarter, også kalt avsetningsbergarter eller lagbergarter, er bergarter som har blitt dannet ved avsetning (sedimentering) av mineraler og gamle bergartsfragmenter. I disse bergartene er mineralkornene presset og kittet sammen, som i sandstein eller skifer. Dette skjer for det meste på bunnen av vann (havbunn), men avsetningen kan også ha skjedd ved vind på land.

Metamorfe bergarter

Metamorfe bergarter, også kalt omdannede bergarter eller forvandlingsbergarter, er bergarter som er dannet på nytt av en eller flere bergarter. Omdanningen (metamorfosen) skjer når en bergart (eller flere) blir utsatt for høyt trykk og temperatur, slik at den smelter. Bergarten vil da bli omstrukturert og mineralene vil bli helt eller delvis omkrystallisert. En metamorf bergart er dannet fra magmatiske- eller sedimentære bergarter, eller fra en blanding av begge. Mineralkornene fliker seg oftest inn i hverandre slik som i magmatiske bergarter, dette ser vi for eksempel i den metamorfe bergarten gneis.

Stoneart holder på med naturstein. Produkter med opprinnelse i naturen. Dannet gjennom milloner av år, under helt andre klimatiske forhold enn i dag. Lenge før menneskene begynte å sette sine fotavtrykk på jorden.

stoneart.no/se finner du produkter til tak, vegg og gulv – ute og inne. Vi har valgt denne inndelingen fordi den samsvarer med vår definisjon av naturstein: Materialer som vi bruker i bygningsmessige sammenhenger.

Naturstein til forblending

Naturstein – Vårt viktigste byggemateriale

Naturstein er et begrep som brukes mye, men som er noe udefinert. Mange mener byggverk i skifer og granitt – tradisjonsrike byggematerialer for norske forhold. Det passer med vår natur og vår kultur, er tidløst, varig og vakkert. I eldre tid utgjorde skifer og stein selve byggmateriale i våre hus og driftsbygninger. Stein ble stablet opp til en grunnmur, før veggene ble reist. Brannmur og pipe ble murt opp av egnede emner, og skiferen ble lagt på taket. Slik var våre første bygg.

I dag bygger vi med andre materialer, og bruker skifer og stein til å gjøre byggene vakre og vedlikeholdsfrie. Hos Stoneart pågår en kontinuerlig utvikling av produktene for å forenkle monteringen og gi et enda mer naturtro og vakkert resultat.

Stoneart tilbyr ulike produkter for forblending av murer og vegger:

 • Steinpanel – vakre skifer- og steinbiter satt sammen i moduler som en enkelt og raskt kan montere.
 • Skifer og stein for tørrmuring og forblending. Enda mer “ekte”, men krever mye tid og en tålmodig og god håndtverker.
 • Skifer og granitt – elementer ferdig tilskjært for enkel montering.

Våre produkter finner du ved å trykke her.

Steinpanel

Elementene er bygget opp av naturstein satt sammen av fagfolk på ferdige moduler. Steinene ligger i sement med armeringsnett. Brukes til vegger, murer og piper ute og inne. Forskjellen ligger i detaljene, som sammensetning av elementet og utvelgelse av steinen elementet bygges med. Stonearts unike system der vi bryter horisontale striper. Til sammen gir dette et mer naturtro og vakrere resultat enn andre produkter i markedet.

Steinpanel inne

Steinpanel er et flott dekorelement. Bruksområdene er mange; over kjøkkenbenk, brannmur, vegg på bad etc. Denne produktserien er Epoxy-limt, og bygger og veier derfor mindre enn våre steinpanel.

Tørrmur / Fasadestein

Før vi fikk betong og Leca, ble murene bygget opp av store naturstein. Stein en fant i naturen, og ikke kostet mer enn jobben med å få det på plass. Lett var det ikke og det var vanskelig ikke å få setninger som gjorde husene skjeve. Men vakkert var det.

Stoneart har naturstein til forblending av vegger og murer som gir det samme utseende.

Heller på vegg

Stein – skifer og granitt, finnes i mange former og formater. Hvert av disse formatene gir et eget uttrykk. Også med monteringen kan en skape noe “nytt”.

Noen spørsmål? Kontakt oss her.

Torvtak eller skifertak?

Skifertak er et godt alternativ til torvtak. Begge har lange tradisjoner i norske byggeskikk. Torvtak har i dag spesielt stor utbredelse på fjellhytter. Likheten ligger i tradisjonene, men der slutter likheten.

Legging av Torvtak

Torvtak på fjellet

Pris på torvtak pr kvm

Kr 2-300,- inkl mva (estimerte priser 2013/2014) Undertak: Takpapp og tett membran. Torvkrok og torvhald i nedkant. Pyntenever.

Vekt

Tekking med torv stiller spesielle krav til takkonstruksjonen. I tillegg til vekten av torvlaget, må man også ta hensyn til snølasten. Bærekonstruksjonen bør derfor beregnes og dimensjoneres spesielt. Vekten av 150 mm torv er ca. 130 – 300 kg/kvm, avhengig av nedbørsmengde, vanning og type torv.

Forventet levetid

Membran har forventet levetid opp til 30 år.

Vedlikehold

For å få et vakkert torvtak som holder seg år etter år, er det viktig med årlig vedlikehold. I løpet av det første vekståret vil taket etablere seg og du vil få et grønt og fint torvtak. Gresset som vokser opp vokser raskt og vokser seg høyt. Raigras er en ettårig art som etterlater seg mye dødt gress som må fjernes.Det er viktig at gresset slås, slik at de varige gressartene får god tilgang til lys og luft. Vann er også avgjørende for at frø skal spire. Det er derfor viktig at ikke taket står tørt i lengre perioder, men gjennomvannes jevnlig. Når taket er etablert, er det viktig med årlig vedlikehold. Det innebærer at en enten vår eller høst slår taket og fjerner død gress. I tillegg er det viktig å gjødsle taket. Det gjøres om våren like etter at snøen er gått eller ut på sommeren. Gjødsel tilfører jorden næring samt bidrar til å holde mosen borte fra taket. Det er også viktig å fjerne busker og trær. Disse skal ikke rives opp med roten, men klippes av med en rosesaks el. Det kan også være lurt og «lufte» taket slik at røttene får tilgang til luft. Det gjøres ved bruk av ei jern rive som stikkes i jorden med små mellomrom og rugges frem og tilbake.

Gammelt torvtak i Hemsedal

Legging av Skifertak

Skifertak på fjellet

Pris på Stoneart skifertak (40×40) pr kvm

Privatpersoner fra kr 424,- inkl mva.

Utbyggere og entr. fra kr 288,- eks mva.

Vekt

Ca. 40 kg pr kvm.

Undertak

Takpapp av god kvalitet (skal holde i 100 år +), sløyfer og lekter, takfotbeslag.

Forventet levetid

> 100 år.

Vedlikehold

Nei – normalt ikke nødvendig.

Gammelt skifertak

Torvtakets historie

Tak kan ha vært tekket med never og jord i uminnelige tider. Jordgammer er essensielt sett never og torv over et reisverk. Antagelig ble langhusene fra forhistorisk tid vanligvis tekket slik, i hvert fall etter at klimaet ble kaldere i eldre jernalder, omkring 500 f.Kr. Strå, lyng og andre vekster kan også ha vært anvendt, buntet sammen i tykke lag. Da lafteteknikken ble importert østfra i vikingtiden og snart fortrengte stavverk som dominerende byggemåte, førte det neppe til endringer i så måte.

Gjennom middelalderen fortsatte de fleste hus å være tekket med torv. Tak som var for bratte, slik som på kirker og naust, ble helst tekket med bord eller spon, mens skifer kunne bli brukt til fjells, og bly på noen få kirketak. Men torvtak med never var regelen.

I bygdene var torvtak nesten enerådende til langt inn på 1700-tallet, med bordtak som et alternativ, særlig etter at oppgangssager kom i bruk. Bare i sentrale flatbygder nær byene fikktegltak en viss utbredelse. Først omkring 1900 fulgte fjellbygdene og andre utkantstrøk etter, men da var alternativene flere, og ofte var det skifer, bølgeblikk, flis eller papp som erstattet torvtekking. Også i byene hadde bolighus vanligvis torvtak i middelalderen og de neste 100-200 årene. På det eldste kobberstikket av Bergen fra omkring 1580 avbildet Hieronymus Scholeus småfe beitende på mange hustak, og det tyder på at både disse og mange andre tak må ha vært tekket med torv.

På 1600- og 1700-tallet fant importert teglstein veien til byenes tak, mest på rike borgeres hus og på offentlige bygninger. I Christiania ser det ut til at kong Christian IVs påbud om tegltekking ble konsekvent håndhevet allerede rett etter at byen ble flyttet i 1624, men i Trondheim hadde nær 30 % av bolighusene torvtak ved branntakseringen i 1766. Valg av tekkemåte var tydelig et spørsmål om økonomi og sosial posisjon; det var stort sett bare småkårsfolk i små hus med lav takst som bodde under torv- eller bordtak. Ennå et stykke inn på 1800-tallet var mange småhus der og i andre byer tekket med torv eller bare bord. Større utbredelse fikk tegltakene først da norske teglverk for alvor ble etablert på slutten av 1700-tallet.

Bygder som ennå brukte torvtak ved inngangen til 1900-tallet gikk etter hvert over til andre tekkematerialer, men overgangen tok tid. I Hornindal var det ennå i 1933 torv på ¾ av alle tak. Etter hvert ble skifer, spon og flis eller stikker mer utbredt, deretter bølgeblikk og papp, og så fulgte betongtakstein, bølgeeternitt og nye platematerialer av metall eller plast.

Men nettopp mens torvtak som en dagligdags foreteelse var i ferd med å bli borte, fikk skikken et brått oppsving. Nasjonalromantikken omkring 1900 åpnet to nisjer for overlevelse. Den ene var friluftsmuseene og kulturminnevernet med de fredede husene, den andre var hyttene som byfolk med begeistring for natur og friluftsliv skaffet seg.

Omkring 1950 var kontinuiteten i den eldgamle torvtakstradisjonen brutt. Nye tak ble knapt lagt med torv på alminnelige bruksbygninger, selv om noen ble holdt ved like. Men på hus vernet som kulturminner ble torvtakene ansett som viktige, og det samme syntes mange hytteeiere. Mange av de tidligste fjellhyttene var dessuten bygdefolks avlagte stuer som byfolk kjøpte og flyttet, som en lettvint måte å skaffe seg husvære i naturen. Fra særtilfellene kulturminner og hytter begynte torvtakene å finne veien tilbake til den alminnelige husbyggingen. I de seneste tiårene er de blitt stadig mer vanlige på nye boliger og bruksbygninger, også i byene.

 Fra Wikipedia

Om skifertak

Skifertak er en gammel og god måte å tekke tak på, og har lang holdarhet. Gode skifertak vil derfor kunne ligge i mer enn hundre år med et minimum av ettersyn.

Skiferen finnes i flere former. Lappheller eller ruteskifer er mest vanlig. I eldre tid var det vanig å bruke skifer i ubearbeidet form.Skiferen er oftest grålig i fargen, men finnes i ulike valører.

Skifer er et tekkemateriale som var mye brukt på på 1800-tallet og helt til utpå 1950-tallet. Selv om skifertak nå opplever en renesanse, blir den i mindre grad brukt på nye hus. Aukrustsenteret i Alvdal er et godt eksempel på skiferbruk i nyere tid.

Kvalitet på skiferstein variere etter hvor den kommer fra.For å finne ut om skifersteinen er av god kvalitet, hard, kan man slå på den, gjerne med et stykke hardt tre. Skiferen skal ha god hard klang, ikke dump eller matt. En dump eller matt lyd kan indikere at steinen er porøs, og derfor lett kan brekkes.

Skiferstein, uavhengig av type, sorteres i tykkelser før den legges. Den tykkeste legges nederst mot takfoten, og den tynneste legges lengst mot mønet. Det er vanlig å dele skiferstein inn i fire tykkelser.

Skifersteinen ble opprinnelig lagt rett på troet (undertaket). I dag den blir den vanligvis lagt på lekter.

Fra Wikipedia