Bruk av skifersaks er svært populært i skiferbransjen

Oregelbunden skiffer – bearbeta med skiffersax, skifferkniv eller vinkelslip?

Oregelbunden skiffer – bearbeta med skiffersax, skifferkniv eller vinkelslip? Här presenteras våra argument om varför vi menar att skiffersax eller skifferkniv är att föredra!

Skiffer är en naturprodukt som hämtas ut ur berget med hammare och mejsel. När oregelbunden skiffer anpassas, önskar man att behålla det naturliga utseendet – samt säkra bäst möjliga utnyttjande av varje skifferhäll. På det sättet blir varje skiffergolv helt unikt.

Som med annat hantverk blir resultatet bättre med träning. Men om du lägger skiffergolv för första gången, kan du som tur är kompensera med att använda godt om tid. Du kan räkna med något sämre utnyttjande av skiffern jämfört med en erfaren skifferläggare, men det är roligt arbete, och du kommer uppnå ett mycket bra resultat även som nybörjare!

Det finns ingen «lag» som dikterar hur ett oregelbundet skiffergolv anpassas med linjer och proportioner. Men det finns vissa lagar som dikterar gott hantverk – det kommer vi tillbaka till senare.

Bruddskifer tilpasning med skifersaks skiferkniv eller vinkelkutter

Gammal skiffersax. Från «Stein og Brød» – Skifernæringa i Alta fram til 1940 av Henry Minde

Du behöver verktyg för att anpassa oregelbunden skiffer – det finns flera alternativ!

Vinkelslip

En vinkelslip med ett diamantblad skär enkelt igenom skiffer. Det är en dammig och högljudd process. Det blidas också en skarp kant, som bryter med den naturliga ytan. Skiffern kan också «brinna», vilket skapar en vit kant som förstör den naturliga strukturen.

Vid vissa anpassningar väljer man vinkelslip, som i videon under där skiffern anpassas till en stolpe.

Ibland är det praktiskt att använda vinkelslip, som här vid anpassning en stolpe.

Skiffersax

Skiffersax är ett verktyg som skifferarbetare har använt i minst 170 år. En massiv konstruktion av gjutjärn där ena bladet är i rörelse medans det andra står still. Saxen har skrått blad – stort avstånd mellan bladen längst ut, och smalare längre in. Det gör att både tjock och tunn skiffer kan klippas utan att ställa in saxen.

Det krävs träning för att bli bra på att använda skiffersax. Det är tungt arbete, med ganka låg ljudvolym och genererar ganska lite damm. Det ger dessutom en naturlig kant på oregelbunden skiffer som många uppskattar. Du får även en starkare och bättre fog än om du använder vinkelskärare.

I dag använder många skifferarbetare elektrisk skiffersax. Den fungerar på samma sätt, men man behöver inte lyfta bladet som rör sig med jämn hastighet.

Skiffersax ger en naturlig kant och starka fogar.

Skifferkniv

Skifferkniv ger fina, naturliga kanter på den oregelbundna skiffern. Den passar bra för sista justering innan fogning. Det är viktigt med jämnt underlag. En hammare används för att slå på kniven som ligger på skiffern. Börja från kanterna, och gör processen i flera omgångar om det är mycket material som ska tas bort.

Skifferkniv är ett enkelt och praktiskt verktyg.

Inga lagar, men vissa «regler»

«Smaken är som baken – delad!» Oregelbunden skiffer är en råvara som kan formas på många sätt. Skifferarbetare har olika sätt att göra detta på. Skillnader kan ses på:

  • Formen – raka kanter eller valvade
  • Proportionerna – skillnader mellan största och minsta häll
  • Linjerna – längden och fogavstånd
  • Verktyget – format med skiffersax/skifferkniv/vinkelslip

Stoneart levererar färdig anpassad oregelbunden skiffer från vår produktion på Otta. Här har kunskapen och hantverket blivit till genom flera generationer. Stilen är klassisk med kurvor, med variation i fogarna – precis som en naturprodukt ska ha.

Stoneart produktion: Ljus Oppdal stor format är en till två hällar per kvadratmeter. Denna sorteringen har en grov yta och ger ett massivt intryck.

Stoneart produktion: Mörk Oppdal plattor har en jämn yta med vackert färgspel.

Stoneart produktion: Otta Pillarguri är en unik skiffer. Läggs den på tak eller fasad, vill den över tid utveckla rostfärg. På gjutna ytor eller lösmaterial ändrar den i liten grad färg.

Andra kulturer – andra regler för skiffer

Omkring medelhavet används ofta mindre skifferämnen, som läggs som ett pussel utan anpassning och sluts med fogar av olik bredd.

Skiffertraditionen i Sverige skiljer sig til dels från den norska. I anpassning av hällarna används ofta vinklar och stor variation i fogarnas bredd.

Många skifferarbetare har bakgrund från andra kulturer. Vi ser olika varianter av valv, korsningar och proportioner.

Så, på frågan om oregelbunden skiffer ska anpassas med skiffersax, skifferkniv eller vinkelslip hoppas vi du nu är väl informerad om de olika verktygen som används till ändamålet!

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss här.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Andre artikler

Skiffer på terrassen

Skiffer på terrassen är et tåligt och underhållsfritt alternativ. Många planerar för tiden att tvätta och olja sin terrass av trä, vilket är nödvändigt för