Hørgården Omsorgssenter i København med skiferfasade

Hørgården Omsorgssenter København

Sted:
København

År:
2019

Produkter:
Nordic Cupa 201 Logic

Naturskifer var valgt for dette store renovasjonsprosjektet i København, Danmark, som startet i 2015 og ble ferdig i mars 2019. Hørgården Omsorgssenter var bygd i 1974 og var klar til å bli modernisert til å møte kravene til et moderne og effektivt omsorgssenter.

Arktitektfirmaet JJW Arkitekter A/S hadde som mål å renovere omsorgssenteret til en bygning hvor energiforbruket oppfyller kravene i energirammeverket 2020, samt sikre tilgjenelighet og likeverd. Dette omsorgssenteret var nominert til «Procesprisen 2018» – en pris med mål om å vise frem de mest innovative prosjekter i byggbransjen. Hørgården prosjektet var nominert siden det var et eksempel på hvordan tett samarbeid og åpenhet fra start kan gi ekstra stor verdi og mer effektive løsninger.

Siden energiforbruk var et stort fokus på dette renovasjonsprosjektet var naturskifer en perfekt løsning. Et fasadesystem som kombinerer holdbarhet, effektivitet og bærekraft. Et produkt som har lang holdbarhet og er nærmest vedlikeholdsfritt.

Naturskifer var valgt for dette store renovasjonsprosjektet i København, Danmark, som startet i 2015 og ble ferdig i mars 2019.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Andre artikler

Skiffer på terrassen

Skiffer på terrassen är et tåligt och underhållsfritt alternativ. Många planerar för tiden att tvätta och olja sin terrass av trä, vilket är nödvändigt för